CursusNieuw

Datalekken, meldplicht en preventie

Expertsessie over (het voorkomen van) issues rond datalekken en meldplicht rond digitale (persoons)gegevens.

Duur
1 dagdeel
Lestijden
09:30 - 12:30 uur
Kosten
€ 425,00 (incl. 0% BTW en cursusmateriaal)
Startdatum
Woensdag 21 maart 2018
Plaats
Utrecht Routebeschrijving
Direct inschrijven

Inleiding

Op 1 januari 2016 is de langverwachte wet ‘meldplicht datalekken’ ingegaan. Op basis daarvan geldt dat het niet tijdig melden van een datalek een geldboete kan opleveren van € 450.000,= en op grond van de Europese Privacyverordening zou dit zelfs een geldboete kunnen opleveren van 2% van de wereldwijze jaaromzet. In het Nederlandse wetsvoorstel wordt een meldplicht voorgesteld in het geval zich een ‘datalek’ heeft voorgedaan. Vanwege privacyoverwegingen moeten betrokken personen in zo’n geval snel worden ingelicht.

 

Dit betekent dat organisaties worden verplicht diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens te melden aan de betrokken personen en aan het College bescherming persoonsgegevens (CBP). Als u als verantwoordelijke de opslag en het beheer van uw data heeft uitbesteed aan een aanbieder van clouddiensten, bent u voor het kunnen melden van een datalek afhankelijk van de input van uw cloudleverancier (bewerker).

 

Resultaat

Na deze expertsessie heeft u kennis van de wet meldplicht datalekken en kunt u deze wet toepassen binnen uw organisatie.

 

Doelgroep

De Expertsessies zijn bedoeld voor ICT'ers, Informatiemanagers, Informatieadviseurs die zich bezig (gaan) houden met de compliance en governance van de digitale informatie van hun organisatie.

 

Inhoud

Aan de orde komen o.a.:

  • Gevolgen van nieuwe wetgeving
  • Verplichtingen rond datalekken
  • Wpb en de meldplicht
  • Verantwoordelijkheden / verantwoordelijken
  • Bewerker en subbewerker
  • Beveiliging
  • Juridische instrumenten om schade te voorkomen

 

Niveau

HBO

Docent

Uw docenten zijn mr. dr. Mirjam Elferink en Martijn Kortier (Elferink & Kortier Advocaten)

 

Klik hier voor verwante cursussen.

TW cybersecurity, informatiebeveiliging, datalek, juridisch, cloud, privacy, auteursrecht, wetgeving, datalek, digitaal, informatie, foxit, security, datalek, JAI4, JAI