CursusCertificaat

Promotie van bibliotheekdiensten

Tijdens deze 5-daagse cursus leert u de diensten van uw bibliotheek of informatiecentrum effectief te promoten en te presenteren. Zowel marketing en PR als presentatie- en instructievaardigheden komen daartoe aan bod.

Duur
5 lesdagen
Lestijden
10.00 - 16.30 uur (Utrecht)
Kosten
€ 1.890,00 (incl. 0% BTW, cursusmateriaal, lunches en examens)
Startdatum
Vrijdag 15 september 2017
Examendatum
Vrijdag 27 oktober 2017
Overige dagen
Vrijdagen 22+29 sept en 6+13 okt 2017
Plaats
Utrecht Routebeschrijving
Direct inschrijven

Resultaat

U kunt de werkzaamheden en processen die onderdeel zijn van het promoten en presenteren van informatiediensten beschrijven en toepassen.

 

Doelgroep

U verricht uitvoerende werkzaamheden in een bibliotheek, mediatheek, informatiecentrum of soortgelijke omgeving.

 

Instapniveau

 • U verricht minimaal 14 uur per week werkzaamheden in een bibliotheek, mediatheek, informatiecentrum of soortgelijke omgeving
 • U heeft minimaal een diploma op mavo/vmbo-tl-niveau

 

Inhoud

Met betrekking tot de theorie van presentatie en promotie kan de deelnemer:

 • omschrijven wat het belang van marktgericht denken is;
 • het grotere belang onderkennen van vraaggericht denken (t.o.v. aanbodgericht denken);
 • eenvoudige marketing-doelstellingen formuleren en middelen kiezen voor de realisering daarvan;
 • de grondbeginselen omschrijven van marketing en public relations;
 • omschrijven wat het belang is van markt- en gebruikersonderzoek.


Met betrekking tot uitvoerende taken van presentatie en promotie kan de deelnemer:

 • een doelmatige presentatie verzorgen, gebruikmakend van basisprincipes
  op het gebied van a. presentatie en promotie en b. moderne hulpmiddelen;
 • introducties verzorgen voor individuen en groepen;
 • een plan van aanpak opstellen voor een klein project op het gebied van presentatie en promotie.

 

Examen en toetsing

U kunt de cursus afsluiten met een mondeling examen. Bij voldoende resultaat voor werkstuk, presentatie en examen ontvangt u een deelcertificaat van de opleiding Bibliotheekmedewerker.

 

Onderdeel van

De cursus was onderdeel van de (oude) opleiding Bibliotheekmedewerker. De cursus sluit
goed aan bij de de nieuwe Basisopleiding Bibliotheken, maar hij kan ook los gevolgd worden.

TW: MBI-PB, PB, pr, pr-plan, promoten, gebruikersonderzoek, dienstverlening, doelgroepen, missie