CursusNieuw

Privacy en digitaal gegevensbeheer

Expertsessie over (het voorkomen van) issues rond privacy en digitaal gegevensbeheer vanuit een juridisch perspectief.

Duur
1 dag
Lestijden
10:00 uur tot 16:30 uur
Kosten
€ 595,00 (incl. 0% BTW en cursusmateriaal)
Startdatum
Donderdag 5 oktober 2017
Plaats
Utrecht, Vredenburg Routebeschrijving
Direct inschrijven

Inleiding

Als organisatie heeft u al snel te maken met persoonsgegevens. Gegevens van en over (potentiële) klanten en medewerkers zijn vaak persoonsgegevens. In feite zijn alle gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot individuele natuurlijke personen, persoonsgegevens. Als u deze gegevens op één of andere manier verwerkt, bijvoorbeeld door ze op te slaan op uw systemen, bent u al aan te merken als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb). Dat betekent dat u te maken heeft met strikte wettelijke regels ter bescherming van de privacy.

 

De EU wil de privacy van Europese burgers nog beter beschermen via een nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). Het Europese Parlement heeft hier recentelijk een voorstel voor aangenomen die inhoudt dat deze privacy-verordening vermoedelijk omstreeks 2016 in werking zal treden waardoor er nogal wat wijzigingen op stapel staan. Nieuw is bijvoorbeeld dat organisaties met meer dan 250 werknemers, overheidsinstanties en organisaties waarvan de core business uit het verwerken van persoonsgegevens bestaat verplicht worden om een interne functionaris voor de gegevensbescherming aan te stellen. Daarnaast wordt er een nieuw recht om vergeten te worden en het recht om gegevens te laten wissen geïntroduceerd.

 

Aan de orde komen o.a.:
- Relevante wet- en regelgeving
- Bescherming van persoonsgegevens
- Doelbinding
- Gronden van rechtmatige gegevensverwerking
- Functionaris voor de gegevensbescherming
- Bewerkersovereenkomst
- Recht om vergeten te worden
- Bewaren of vernietigen
- Inzage, correctie en vernietiging van gegevens
- Wettelijke bewaartermijn

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met het verwerken van persoonsgegevens binnen de eigen organisatie. 

 

Docent 

Uw docenten zijn Mirjam Elferink en Martijn Kortier.

 

TW: juridisch, cloud, auteursrecht, wetgeving, datalek, digitaal, foxit, security, JAI2, JAI